Individuali veikla pagal pažymą – internetinės prekybos verslo pradžiai

Individuali veikla pagal pažymą internetinei prekybai

Tiek internetinėje parduotuvėje, tiek skelbimuose ar facebook paskyroje prekiaujant ne savo asmeniniais daiktais, būtina pagalvoti apie veiklos įteisinimą. Nors ir savaime suprantama, bet vis tiek paminėsiu, kad prekiaujant legaliai, apmokestinamos bet kokia forma ir valiuta už parduotas prekes gautos pajamos, net ir gautos per Paypal, Paysera, Web-money, E-gold sistemas ir pan., kriptovaliutomis, virtualiais pinigais, SMS žinutėmis ar grynaisiais pinigais.

Atkreipiu dėmesį, kad daugeliui pradedančiųjų verslininkų pažįstamas verslo liudijimas arba dar kitaip liaudyje vadinamas „patentas“ internetinei prekybai netiks, nebent visada internet užsakytas prekes klientai iš jūsų tiesiogiai atsiims patys, o ne per tarpininkus (paštą, kurjerį ir pan.). Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje internetinė prekyba priskiriama kodui 47.91 – „Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu“, todėl norėdami prekiauti legaliai, turėsite įregistruoti individualią veiklą pagal pažymą arba įkurti juridinį asmenį – individualią įmonę, mažąją bendriją arba uždarąją akcinę bendrovę. Jei jau turite idėją verslui, bet kol kas neturite patirties ir nesate iš anksto įsitikinę būsima sėkme, internetinei prekybai bent pradžioje ko gero tikslingiausia rinktis individualią veiklą pagal pažymą.

Individuali veikla pagal pažymą pradedantiesiems turi daug privalumų:

 • Pradėti verslą visai nesudėtinga – įregistruoti veiklą galima netgi internetu, nereikia jokio įstatinio kapitalo, o pati pažyma išduodama nemokamai.
 • nutraukti veiklą, jei verslas nesiseka, irgi paprasta
 • mokestinė našta mažesnė, nei prekyba įmonės vardu. Na, o jei išvis nepasiseks ir negausite jokio pelno, tai ir papildomų mokesčių mokėti nereikės (iškyrus tuos, kuriuos ir taip mokėtumėte).
 • dalį išlaidų leidžiama nurašyti į leidžiamus atskaitymus.
 • visai nesudėtingas buhalterinės apskaitos tvarkymas.
 • individualią veiklą pagal pažymą gali registruoti ir nepilnamečiai, sulaukę 14 metų ir turintys vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų) sutikimą.

Įregistruoti individualią veiklą greičiausia ir patogiausia tiesiog internetu sistemoje Mano VMI. Prisijungus reikia pateikti Fizinio asmens prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą REG812 formą, nurodant veiklos kodą 47.91.

Supaprastinta veiklos schema:

 • iš anksto arba veiklos pradžios dieną VMI įregistruojate individualią veiklą – „Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu“.
 • perkate prekes (arba žaliavas, jei žadate pardavinėti kažką, ką gaminsite patys). Tam, kad galėtumėte atimti iš pajamų leidžiamus atskaitymus, būtina turėti patirtas sąnaudas pagrindžiančius įsigijimo dokumentus.
 • prekiaujate, apskaitoje fiksuojate pajamas ir išlaidas, o klientams išrašinėjate sąskaitas faktūras – jas galite siųsti tiek popieriniu pavidalu kartu su prekėmis, tiek ir el.  paštu (nei parašas, nei antspaudas nėra būtini);
 • iki kitų metų gegužės 1 d. deklaruojate veiklos rezultatą (pajamas ir išlaidas);
 • sumokate mokesčius VMI ir Sodrai.

Prekiaudami internetu, turėsite laikytis įstatymų – ne tik tvarkingai vesti apskaitą, bet paisyti ir vartotojų teisių įstatymo bei gauti duomenų valdytojo statusą iš asmens duomenų apsaugos inspekcijos. Tą galima padaryti užpildant pranešimo apie duomenų tvarkymą elektroninės prekybos tikslu formą.

Individualios veiklos apskaita

Dažnu atveju apskaita, vykdant individualią veiklą pagal pažymą, yra itin paprasta – nebūtina nei buhalterė, nei buhalterinės žinios. Tiesiog pakanka pildyti popierinį arba kompiuterinį gyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą (žurnalo pavyzdį Excel formatu galite atsisiųsti čia), o klientams išrašinėti sąskaitas faktūras.

Svarbi detalė – leidžiami atskaitymai. Tai individualioje veikloje patirtos išlaidos, kurias leidžiama „nurašyti į sąnaudas“. O juk išlaidų prekiaujant būna įvairiausių – kainuoja ne tik prekės, bet ir jų pakavimo medžiagos, reklama, siuntimas, internetinės svetainės talpinimas, mobiliojo ryšio išlaidos, bankiniai mokesčiai. Jei prekiaujama savos gamybos prekėmis, į leidžiamus atskaitymus leidžiama įtraukti ir išlaidas įrankiams, įrangai ir gamybos medžiagoms įsigyti. Yra du leidžiamų atskaitymų apskaičiavimo būdai:

 1. pagal faktą, kai skaičiuojamos iš tikrųjų patirtos išlaidos, o į apskaitą traukiami šias išlaidas pagrindžiantys apskaitos dokumentai (sąskaitos, kasos kvitai);
 2. kai išlaidos ne skaičiuojamos, o jomis automatiškai laikoma 30% nuo visų per mokestinį laikotarpį gautų pajamų suma.

Galite laisvai rinktis bet kurį būdą iš šių dviejų, tačiau nors antruoju atveju apskaita paprastesnė ir net nebūtina įsigijimo dokumentų, patirtis sako, kad vykdant prekybą prekėmis, kurias gaminate ne patys, finansiškai labiau apsimoka pirmasis variantas. Na, nebent prekiaujate su milžiniškais antkainiais. Šiaip ar taip, kiekvienas atvejis skirtingas, tad būtina skaičiuoti.

Na, ir dar vertėtų paminėti inventorizaciją. Jei metų gale liko įsigytų, bet neparduotų prekių, paskutinę metų dieną reikia surašyti laisvos formos aktą, kuriame užfiksuojamos likusios nepraduotos prekės ir pažymima, kad jos perkeliamos į ateinančių metų mokestinį laikotarpį. Inventorizacijos akto pavyzdį Word .doc formatu galite atsisiųsti čia.

Šiek tiek sudėtingiau su apskaita būtų tuomet, jei savo individualioje veikloje sugalvotumėte įsigyti daiktų ne pardavimui, o ilgalaikiam (t.y., ilgesniam nei 1 metų) naudojimui. Pavyzdžiui, mobilųjį telefoną, kompiuterį ar spausdintuvą. Prieš pradedant naudoti ilgalaikį turtą, reikia mokesčių inspekcijai pateikti užpildytą fizinio asmens pranešimą apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai veiklai (FR0457 formą). Su tuo ilgalaikiu turtu yra nemažai niuansų, todėl pasidomėkite savarankiškai.

Dar sudėtingesnė apskaita būtų tuo atveju, jei taptumėte PVM (pridėtinės vertės mokesčio) mokėtoju. PVM mokėtoju privalote registruotis LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 71str.   numatytais atvejais:

 • kai pajamos už vykdant individualią veiklą Lietuvoje parduotas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas per paskutinius 12 mėnesių viršija 45 000 Eur;
 • kai iš ES valstybių narių PVM mokėtojų įsigytų prekių vertė (neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino ES valstybėje, iš kurios prekės buvo atgabentos) einamaisiais kalendoriniais metais yra didesnė kaip 14 000 Eur.

Reikia pripažinti, kad nurodytos sumos nėra kosminės (juk tai ne pelnas, o pajamos), todėl visai realu, kad jas gana greitai pasieksite, ypač jei planuojate prekiauti iš Europos Sąjungos įsivežtomis prekėmis.

PVM mokėtojas individualios veiklos pajamas apskaito pagal kaupimo principą – pajamos pripažįstamos paslaugų atlikimo ar prekių pardavimo momentu, nepriklausomai nuo to, ar pinigai jau buvo gauti faktiškai. Pajamos yra kaupiamos visus finansinius metus, o susidaręs pelnas ar nuostoliai perkeliami į ateinančius ataskaitinius metus. Ne PVM mokėtojams paprastai taikomas pinigų apskaitos principas. Kiekvienas asmuo, tapęs PVM mokėtoju, privalo papildomai mokesčių inspekcijai deklaruoti tą savo veiklos dalį, kuri susijusi su PVM. Deklaravimas atliekamas užpildant ir priduodant PVM deklaraciją (forma FR0600). Patogiausia tai daryti internetu, prisijungus prie VMI EDS sistemos.

Jei prekiaujama tik prekėmis, įsigytomis Lietuvoje arba pačių pasigamintomis, individualios veiklos vykdytojai turi pateikti PVM deklaraciją 2 kartus per metus, pusmečiui pasibaigus: iki sausio 25 d. ir iki liepos 25 d. Tačiau, jei prekes savo veiklai vežtumėtės (ars siųstumėtės)  ir iš kitų ES šalių, PVM deklaraciją teikti tektų lygiai taip pat, kaip ir juridiniams asmenims – kas mėnesį iki ateinančio mėnesio 25-osios dienos. Paminėsiu, kad PVM mokėtoju galima registruotis ir savo noru.

Na, ir daugiausia formalumų atsirastų, jei sugalvotumėte savo veikloje įdarbinti žmonių. Tokiu atveju vargu ar būtų įmanoma išsiversi be gilesnių buhalterinių žinių, todėl šia tema neišsiplėsiu.

Individualios veiklos pagal pažymą mokesčiai 2018-aisiais

2018-aisiais vykdant individualią veiklą pagal pažymą, bus mokami trys mokesčiai:

 • PSD – tai Sodrai mokamos Privalomojo sveikatos draudimo įmokos. Mokesčio dydis per metus: 9% nuo pusės individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (pelno), apskaičiuotų neatėmus PSD ir VSD įmokų.
 • Mokestis mokamas kas mėnesį iki paskutinės mėnesio dienos, o kadangi neaišku, kiek per metus gausite pajamų, mokama tiesiog 9% dydžio įmoka nuo minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios tą mėnesį, už kurį mokama įmoka. Kadangi nuo 2018 m. sausio minimali alga yra 400 eur, tai PSD įmoka už sausį būtų 36 eur. Na, o pasibaigus kalendoriniams metams, kai jau aiški bendra pajamų (išminusavus leidžiamus atskaitymus) suma, tada perskaičiuojate, kiek likote skolingi (jei likote) valstybei ir sumokate. Jei esate dirbantis ir jei PSD įmokas jau ir taip mokate už save arba už jus moka darbdavys, tuomet kas mėnesį papildomai galite ir nemokėti – pakaks persiskaičiuoti pasibaigus metams, ar nelikote skolingi Sodrai. Tokiu atveju skola turi būti sumokėta iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo VMI paskutinės dienos, t.y. gegužės 1 d.
 • VSD – tai Sodrai mokamos Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Mokesčio dydis per metus 2018-aisiais: 28,9 (arba 30,9%, jei dalyvaujate papildomame pensijų kaupime nuo pusės individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (pelno), apskaičiuotų neatėmus PSD ir VSD įmokų. Mokestis būti sumokėtas iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo VMI paskutinės dienos, t.y. gegužės 1 d.

Jei žadate uždirbti milijonus, neišsigąskite – tiek PSD, tik VSD mokesčiui yra taikomos „lubos“ – maksimali suma, nuo kurios skaičiuojamos VSD ir PSD įmokos yra 28 vidutiniai darbo užmokesčiai (VDU), 2017-aisiais tai buvo 22643,60 Eur. Užskaitoma, kiek per metus sumokėjote šių mokesčių iš viso, o ne tik pagal individualią veiklą (pvz, jei dar ir dirbate pagal darbo sutartį). Tiek VSD, tiek PSD galima susimokėti ir iš anksto avansu.

 • GPM – tai VMI mokamas gyventojo pajamų mokestis. Nuo 2018 metų yra esminių pokyčių, susijusių su šio mokesčio dydžiu. Jei anksčiau buvo taikomi skirtingi tarifai (5% ir 15%), priklausomai nuo individualios veiklos rūšies, tai  nuo 2018-ųjų taikoma visiems vienoda progresyvinė mokesčių sistema. Ką tai reiškia – kuo daugiau pelno gausite, tuo daugiau turėsite atseikėti ir valstybei. O jei konkrečiau, tai visi, veiklą vykdantys pagal individualios veiklos pažymą ir per metus gavę pelno ne daugiau kaip 20000 eur, GPM mokės 5% tarifu, o pasiekus ir viršijus 35000 eur pelno per metus ribą – mokės 15%. GPM mokesčio dydis, per metus gavusiems pelno daugiau nei 20000, bet mažiau už 35000 eur, bus apskaičiuojamas pagal tam tikrą formulę. Plačiau apie tai galite pasiskaityti VMI spaudos pranešime. Mokestis būti sumokėtas iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo VMI paskutinės dienos, t.y. gegužės 1 d.

2018-aisiais yra naujovių ir palankių pradedantiesiems verslą. Atsiranda vadinamosios socialinio draudimo įmokų „atostogos“ savo pirmąjį verslą pradedantiems žmonėms. Tai galimybė nuo pirmosios veiklos pradžios 1 metus nemokėti socialinio draudimo įmokų – pačio „brangiausio“ mokesčio. Bet džiaugtis nėra labai dėl ko – mat jei šio mokesčio nemokėsite, tais metais negalėsite gauti ligos, motinystės ar tėvystės išmokų, o ir stažas pensijai nesikaups. Ši „akcija“ įsigalioja automatiškai, tačiau Sodra palieka galimybę laisvai rinktis – sumokėti VSD įmokas, ar ne, apsipręsti turėsite patys. http://www.sodra.lt/lt/naujienos/ka-reikia-zinoti-apie-savarankiska-veikla-2018-aisiais

Mokesčiai – dalykas painus, todėl jei liko neaiškumų, galite užmesti akį į Brigitos Dovydaitės rašoma tinklaraštį  – jame žmonėms suprantama kalba aiškinama apie individualios veiklos mokesčius.

Dar šiek tiek naudingų nuorodų:

Patiko? Pasidalink:
Facebook0
Google+0
https://blg.lt/individuali-veikla/individuali-veikla-pagal-pazyma-internetines-prekybos-verslo-pradziai/
Twitter2
LinkedIn1

Autorius: Tomas Žilinskas

Domiuosi viskuo, kas vyksta internete – el. prekyba, internetine rinkodara, SEO. Atsidaręs savo CV matau, kad jau 10 metų iš to ir duoną valgau. Ir vis negana. Norisi ir pačiam tobulėti, ir savo žiniomis dalintis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *